BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

İlmihal

İlahi Vahye, Nübüvvet ve Risalete Nail Olmaları