BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi