BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu