BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek