BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

İlmihal

Mutlak ve Mukayyed Suların Nevileri ve Hükümleri

İlmihal

Suların Kısımları