BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Görünüşe Göre Hüküm Vermek Kalplerdekini Allah'a Bırakmak