BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

İlmihal

Keffareti İcap Edip Etmeyen Oruçlar

İlmihal

Keffaretin Mahiyeti ve Nevileri

İlmihal

Orucun Farziyyetindeki, Vücubundaki Sebepler