BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

İslamın İyi Dediklerini Emretmek, Kötü Dediklerinden Sakındırmak