BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak

Riyazüs Salihin

İdarecilerin Emri Altındakilere Davranışları