BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu

Riyazüs Salihin

İçeceklerle İlgili Edepler

Riyazüs Salihin

İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği

Riyazüs Salihin

Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi

Riyazüs Salihin

Temiz Kaplardan Su İçmek

Riyazüs Salihin

Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği