BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak