BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek