BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu