BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak

Riyazüs Salihin

Vakar Ve Ağırbaşlılık