BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak