BULUNDUĞU BÖLÜM

AÇIKLAMA

Riyazüs Salihin

Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlayabilmesi İçin Açık Konuşmak