Riyazü's-Salihin Kategorileri

Yemeğe Doymayan Kimse

YEMEĞE DOYMAYAN KİMSE (YEDİĞİNDEN DOYMAYAN KİMSENİN NE SÖYLEYECEĞİ VE NASIL DAVRANACAĞI)

       744. Vahşî İbni Harb şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashâbı:

Yâ Resûlallah! Yemek yiyoruz, fakat doymuyoruz, dediler.

Resûl–i Ekrem onlara:

“Herhalde ayrı ayrı yiyorsunuz!” diye sorunca:

– Evet, öyle yapıyoruz, dediler.

Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de:

“Yemeği birlikte yiyiniz; besmele çekiniz; yemeğiniz bereketlenir” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Et`ime 14. Ayrıca bk. İbni Mâce, Et`ime 17.)

       * Toplu yemekler hep bir kaptan yenilmeli ki bereket hasıl olsun ve böylece herkes doysun. Yemeğe başlanırken de mutlaka besmele herkes tarafından söylenilmelidir. (Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 243.)