Riyazü's-Salihin Kategorileri

Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek

TEVAZU SEBEBİYLE LÜKS ELBİSE GİYMEMEK

       Bu konuyla alakalı 56. bölümde otuzdan fazla hadis geçmişti. (Bkz. 491-521. hadisler) (Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 254.)

       803. Muâz İbni Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimse, gücü yettiği halde mütevazî davranarak lüks elbise giymeyi terkederse, Allah kıyamet gününde o insanı yaratıklarının en başında huzuruna çağırır ve onu îman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır.” (Tirmizî, Sıfatu’l–kıyâmet 39. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, III, 338, 339.)