Riyazü's-Salihin Kategorileri

Orta Halli Elbise Giymek

ORTA HALLİ ELBİSE GİYMEK (BİR İHTİYAÇ OLMAKSIZIN ve ŞER'İ BİR MAKSAT BULUNMAKSIZIN ALAY EDİLECEK DERECEDE BASİT ELBİSE GİYİLMEMESİ)

       804. Amr İbni Şuayb babasından, o da dedesi radıyallahu anh’den rivayet ettiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki Allah, verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır.” (Tirmizî, Edeb 54. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 14.)