Riyazü's-Salihin Kategorileri

Kaplan vb.Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı

KAPLAN vb.YIRTICI ve VAHŞİ HAYVAN DERİSİ KULLANIMI (KAPLAN DERİSİNDEN YATAK YAPMANIN ve ONU EĞERLERİN ÜZERİNE KOYMANIN YASAK OLDUĞU)

       812. Muâviye radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İpek yüz geçirilmiş ve kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyiniz.” (Ebû Dâvud, Libâs 39. Ayrıca bk. İbni Mâce, Libâs 47.)

       813. Ebü’l–Melîh, babası (Üsâme İbni Umeyr) radıyallahu anh’den rivayet ettiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı. (Ebû Dâvûd, Libâs 40; Tirmizî, Libâs 31, 32; Nesâî, Fer‘ 7.)

       * Kibirlilik ve gösteriş sebebi olması dolayısıyla yasaklanan hayvan derileri kullanımı bu maksatla olmadığı takdirde tabaklanırsa, (domuz ve köpek derisi hariç) sergi, çadır, ayakkabı vb. şeylerde kullanılabilir. Yırtıcı hayvan derileri bir sektör haline gelmiş olup bu derilerin ticaret ve kullanımı bugün için kesin haram olmasa bile tahrimen mekruhtur ve en azından şüphelidir. Müslüman şüpheliden uzak durmalıdır ki harama atlayıvermesin. (Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 256.)