Riyazü's-Salihin Kategorileri

İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği

İÇİLECEK ŞEYLERE ÜFLEMEMEK GEREKTİĞİ

       766. Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeylere üflemeyi yasaklamıştı.

Bunun üzerine bir adam:

– Kaba çerçöp düştüğünü görürsem ne yapayım? deyince:

– “Kaba düşen şeyi dök!” buyurdu.

Bu defa adam:

– Bir nefeste içince suya kanmıyorum, dedi.

Resûl–i Ekrem de:

– “O takdirde su kabını ağzından çek!” buyurdu. (Tirmizî, Eşribe 15.)

       767. İbni Abbas radıyallahu anhümâ’nın rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya kaba üflemeyi yasakladı. (Tirmizî, Eşribe 15. Ayrıca bk. 760 numaralı hadisin kaynakları.)

       * Başka kimselerin midesini bulandırmamak için su kabına veya içilecek şeylere üflememek gerekir. Bu husus hadislerle yasaklanmıştır. Tüm bu sayılanlar ve tavsiye edilenler İslamın sağlık ve sağlık kurallarına ne derece önem verdiğinin bir belgesidir. (Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 247.)