Riyazü's-Salihin Kategorileri

Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu

Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu

1734. Zeyd İbni Hâlid el–Cühenî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Horoza sövmeyiniz. Çünkü o namaz için uyandırır." (Ebû Dâvûd, Edeb 115. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, IV, 115; V, 193.)

 

* Allah’ın horoza verdiği en önemli özelliklerden biri de gecenin değişik dilimlerini insanı şaşırtacak derecede hissedip ötmek suretiyle haber vermesidir. Her mevsim ve zamanda horoza bahşedilmiş öyle hususiyet olunca, kasaba ve köylerimizde en büyük uyarıcı ve uyandırıcı horozlar olmaktadır. “Horoz ötünce bir melek görmüştür. Eşek anırdığında da şeytan görmüştür. Şeytandan Allah’a sığınınız” buyurulur. (Buhari, Bedü’l-Halk, 15; Tirmizi, Deavat, 56.) Müslüman kendisini Allah yolunda uyaran namaz vakitleri için uyandıran her şeye değer verir. (Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 505.)