Riyazü's-Salihin Kategorileri

Hastanın Halini Yakınlarından Sormak

HASTANIN HALİNİ YAKINLARINDAN SORMAK

912. İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Ali İbni Ebû Tâlib radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in vefat ettiği hastalığı zamanında yanından çıktı. Sahâbîler:

 Ey Ebü’l–Hasan! Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oldu, geceyi nasıl geçirdi ? dediler. O da:

– Allah’a hamdolsun, hastalığı atlattı! dedi. (Buhârî, Megâzî 83, İsti’zân 29.)