Riyazü's-Salihin Kategorileri

Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlayabilmesi İçin Açık Konuşmak

ANLAŞILIR ŞEKİLDE KONUŞMAK DİNLEYENİN ANLAYABİLMESİ İÇİN AÇIK KONUŞMAK (KARŞISINDAKİNE SÖZÜ AÇIK SEÇİK SÖYLEMEK ve İYİ ANLAMASI İÇİN GEREKTİĞİNDE TEKRARLAMAK)

       697. Enes radıyallahu anh’in belirttiğine göre:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünün iyi anlaşılması için konuşmasını üç defa tekrarlardı. Bir topluluğun yanına varıp onları selâmlayacağı zaman üç defa selâm verirdi. (Buhârî, İlim 30, İsti’zân 13. Ayrıca bk. Tirmizî, İsti’zân 28.)

       698. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in konuşması, herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti. (Ebû Dâvûd, Edeb 18.)

       * Toplumda her zeka seviyesindeki insanlara hitap eden onlarla konuşan peygamberimiz her eğitim seviyesindeki insanların anlayabilmeleri için konuştuklarını tekrar ederdi. Bir eve gireceğinde de selamı tekrarlardı. (Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 230.)