İlmihal Kategorileri

Sayd=Avın Mahiyeti ve Caiz Olması

SAYD = AVIN MAHİYETİ VE CAİZ OLMASI

       Sayd = Av, tabiatıyla vahşî olup insandan kaçınan, eti yiyilsin, yiyilmesin, herhangi bir hayvandır ki, elde edilmesi ancak bir hile ile mümkün olabilir. Böyle bir av hayvanını kaçamaz bir hale getirip elde etmeye “ıstıyad-avlamak” denir.

       Bir av hayvanına karşı bir hayvanı, meselâ bir köpeği salıvermeye “irsal” kışkırtmaya da “iğra” denilir. İğra, irsalden sonra olur.

       Ava kendiliğinden varan eğitilmiş bir hayvanın, meselâ köpeğin arkasından yapılacak iğra, irsal hükmündedir.

       Vahşî hayvanları avlamak câizdir. Bu mubah bir kazanç yoludur. Fakat diğer kazanç yolları bundan daha faziletlidir. Telehhi = keyif, eğlence için av avlamak ise uygun değildir, kalbe katılık, gaflet verir, mahlûkata karşı şefkat duygulârını azaltır.

       Bununla beraber Hak Teâlâ Hazretleri, bu hayvanları insanlar için yaratmıştır. İnsanlar, ya bir ihtiyac sebebi ile veya kendi yiğitlik-cesâretlerini denemek için veya bir ferahlık maksadı ile bazı hayvanları avlayabilirler. Çok kere yiyilecek hayvanlar yiyilmek için, yiyilmeyecek hayvanlar da derileri, dişleri veya zararlarının def edilmesi için avlanılır.

       Şu kadar var ki, bunları avlamak için başkalarının ekinlerini telef etmek veya kendilerini ikametgâhlarında rahatsız etmek câiz değildir.