İlmihal Kategorileri

Sargı Üzerine Mesh

SARGI ÜZERİNE MESH

       Kırılan veya yarası bulunan bir uzvu yıkamak zarar verdiği takdirde, üzerine bağlı olan tahtaya veya bez sargıya abdest ve gusül halinde bir kere mesh edilir, bu mesh de zarar verse terk olunur.

       Elde, tırnakta ve başka herhangi bir uzuvdaki bir yara üzerine konulan sakız, pamuk gibi şeylerin ve ilâçların üzerine de zaruret halinde birer kere mesh yapılır. Bunlara sıcak su zarar vermediği takdirde, mesh yeterli olmaz. Yapılacak meshin sargıyı kaplaması lâzım değildir. Ekseri kısmına mesh kâfidir.

       Sargıyı çözmek zarar verdiği takdirde, özür mahallinin etrafından sargı altında kalan yerleri yıkamak lâzım gelmez. Bunlardan açık bulunan yerleri mesh etmek yeterli olur.

       Böyle bir sargı üzerine yapılan mesh, bir müddete tâbi değildir, özür devam ettikçe üzerine mesh caiz olur. Bu sargının abdestli bir halde sarılmış olması da lâzım değildir.

       Bir sargı üzerine mesh yapıldıktan sonra değiştirilse tekrar mesh lâzım gelmez. Aynı şekilde, bir sargıya mesh yapıldıktan sonra üzerine başka bir sargı daha bağlansa, yeniden meshe lüzum görülmez. Ve henüz özür yok olmadan sargı açılsa, mesh bozulmuş olmaz.

       İki ayaktan birinin üzerine bir özür sebebi ile mesh yapılsa, diğerini yıkamak lâzım gelir. Çünkü bu mesh de yıkamak hükmündedir.

       Özür büsbütün yok olunca, mesh bozulmuş olur, artık sargıya mesh edilemez.