İlmihal Kategorileri

Orucun Farziyyetindeki, Vücubundaki Sebepler

ORUÇLARIN FARZ VE VACİP OLMASINDAKİ SEBEPLER

       Ramazan-ı şerif orucunun sebebi: Ramazan-ı şerif günlerinden herhangi birinin oruca başlamaya müsait bir kısmına yetişmektir. Bu kısım ikinci fecirden itibaren “Dahve-i Kübra” denilen ve şerî gündüzün yarısı bulunan kaba kuşluk = İstiva (güneşin tam tepeye gelmesi) zamanına kadar devam eder.

       Bundan dolayı bu müddete yetişen veya bu müddet içinde oruca ehliyet kazanan her müslüman için o günün orucu bir farz olmuş olur.

       Ramazan-ı şerif orucunun kazasına sebep olan da yine Ramazan ayına evvelce yetişilmiş olmaktan başka bir şey değildir.

       Keffaret olarak tutulan oruçların sebepleri, mahiyetlerine göre değişir. Şöyle ki, Ramazan orucuna ait keffaretin sebebi: Bu orucu bir isyan eseri olarak kasten bozmaktan ibarettir.

       Zihar keffaretinin sebebi: Helal olan bir vücudu veya bir uzvu, haram olan bir vücuda veya uzva benzetip sonra cinsel ilişki kurmaya azmetmektir.

       Yemin keffaretinin sebebi: Yapılan bir yeminde durmamak o yemine riayet etmemektir.

       Adam öldürme keffaretinin sebebi de: Suçsuz bir insanı hata yoluyla öldürmektir. İleride bunlar izah edilecektir.

       Vacip oruçların sebebi: Bunların adanması suretiyle gerekli kılınmış olmalarıdır. Bunların kazasının sebebi de benimsenip başlanmış olan bir ibadetin tamamlanmasının lazım olmasıdır.

       Nafile oruçların tutulmalarını dinen mecburi kılacak bir sebep yoktur. Bunlar yalnız sevaba nail olmak için isteyenlerin tutacakları oruçlardır. Şu kadar var ki, bunlardan biri tutulduktan sonra bozulacak olursa, kazası vacip olur. Bu kazanın sebebi de böyle bir ibadete hak rızası için başlanılmış olmasıdır ki, bunun yarıda bırakılması câiz olmayacağından, kaza suretiyle tamamlanması gerekli bir vazife bulunur.