İlmihal Kategorileri

Namazların Nevileri Ve Rekatları

NAMAZLARIN NEVİLERİ VE REKATLARI

       Namazlar farz, vacip, sünnet, müstehap nevilerine ayrılır. Şöyle ki, akıllı ve bulûğ çağına ermiş olan her müslümanın günde beş defa muayyen vakitlerde, muayyen rekatlar ile kılacağı namazlar, birer farzı ayndır. Cuma namazı da bu kısımdandır. Vitir ve bayram namazları da birer vaciptir. Farz namazlardan evvel veya sonra, yahut hem evvel hem de sonra kılınan bir kısım namazlar da birer sünnettir. Teravih namazı da böyledir. Diğer vakitlerde sadece Hak Teâlâ'nın rızası için kılınan ve nafile, tatavvu denilen bir kısım namazlar da, ya birer sünnet veya müstehaptır. Kuşluk namazı gibi.

       Bütün bu namazların sahih olmaları için bir takım şartları, rükünleri vardır ki, bunlara riayet edilmesi de yapılması gerekli olan birer vazifedir. Bunlar namazların farzlarını teşkil eder. Bunlardan başka namazların bir takım da vacipleri, sünnetleri, edepleri vardır.

       Namazların bir takım da mekruhları, müfsitleri vardır ki her namazın bunlardan beri olması lâzım gelir. Bu sebeple her müslüman için bunları bilip, ona göre bu dinî vazifesini yerine getirmeye çalışmak icap eder.

       Namazların rekatlarına gelince, sabah namazının iki rekat sünneti, iki rekat da farzı vardır. Öğle namazının dört rekat ilk sünneti, dört rekat farzı, iki rekat da son sünneti vardır. İkindi namazının farzdan önce kılınan dört rekat sünneti, dört rekat da farzı vardır. Akşam namazının üç rekat farzı, iki rekat da farzdan sonra kılınan sünneti vardır. Yatsı namazının dört rekat ilk sünneti, dört rekat farzı, iki rekat da son sünneti vardır.

       Cuma namazının dört rekat ilk sünneti, iki rekat farzı, dört rekat da son sünneti, iki rekat da "vaktin sünneti" niyeti ile diğer bir sünneti vardır.

       Vitir namazı ise üç rekattan ibarettir. Bayram namazları da ikişer rekattan ibarettir. Teravih namazı yirmi rekattır. Diğer nafile namazlar da en az ikişer rekattır. Bütün bunlara dair sırası ile tafsilât verilecektir.