İlmihal Kategorileri

Namaza Dair Bazı Tabirler

NAMAZA DAİR BAZI TABİRLER

       Salât: Namaz demektir. Çoğulu "salevât" dır. Salât, lûgatta "dua" manasınadır. Şer'i şerifte "bildiğimiz mübarek ibadetten, rukünler ve zikirlerden ibarettir." Namaz kılana da "Musalli" denir.

       Bir de salât Peygamber (S.A.V) Efendimiz hakkında "ALLAHümme salli ve sellim âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammed = Ey ALLAH’ım! Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Efendimiz Hz. Muhammed'in âline salât ve selâm buyur." gibi bir tarzda yapılan dua manasına gelir. Bu salât ve selâmdan maksat ise Resulü Ekrem (S.A.V) Efendimizin dünyada da, ahirette de her türlü tazimlere nail olmasını istemekten ve bu vesile ile kendisine olan bağlılığımızı, hürmetlerimizi göstermekten ibarettir.

       Tekbir: "ALLAH'ü Ekber" demektir.

       Kıyam: Ayakta durmaktır.

       Kıraat: Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumaktır.

       Rükû: Lûgatta "eğilmek" demektir. Din ıstılahında "namazda kıraatten sonra eğilerek baş ile arkaya düz bir vaziyet vermektir."

       Kavme: Rükûdan kıyama kalkıp bir kere "Sübhane rabbiye’l-âzîm" diyecek kadar durmaktır.

       Secde: Namaz kılarken eğilerek yüzün bir miktarını Hak Teâlâ'ya tazim için yere koymaktır. Birbiri ardınca yapılan iki secdeye "secdeteyn" denir. "Sücud" tabiri de secde etmek ve secdeler mânasına gelir.

       Celse: İki secde arasında bir defa "Sübhane rabbiye’l-âzîm" denilecek kadar oturmaktır.

       Ka'de: Namazda teşehhüt için, yani "Ettehiyyatü lillâhi" yi okumak için oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa birincisine "ka'de-i ula = ilk oturuş", ikincisine de "ka'de-i ahire = son oturuş" denir.

       Rekat: Namazın bölüklerinden her biri demektir. Şöyle ki, bir namazda kıyam ile rukû ve iki secdenin toplamı bir rekattır. Bir namazda iki defa kıyam ile rukû ve sücut bulunursa o namaz, iki rekatlı bulunmuş olur. Üç veya dört defa bulunursa namaz da üç veya dört rekatlı olmuş bulunur.

       Şef' = çift: Namazların her iki rekatı demektir. Dört rekatlı bir namazın evvelki iki rekatına "şef'i evvel" diğer iki rekatına da "şef'i sâni" denir. Üç rekatlı bir namazın üçüncü rekatı da bir "şef'i sâni" demektir.