İlmihal Kategorileri

Mest Üzerine Mesh Verilmesi

MESTLER ÜZERİNE MESH VERİLMESİ

       Ayağa giyilen ve "mest" denilen ve mest hükmünde bulunan şeyler üzerine abdest alınırken mesh edilmesi caizdir. Bu, İslâm şeriatının göstermiş olduğu bir kolaylıktan ibarettir. Bu meshten maksat, mestlerin üzerine ayakların parmakları ucundan aşık kemiklerini aşmak üzere inciklere doğru el parmaklarını ıslak olarak sürmektir.

       Ayaklara meshin farz miktarı, her ayağın ön tarafında bulunan mestin üzerindeki el parmaklarının en küçüğü ile üç parmaklık yerdir. Bu kadar bir yere mesh ile bu farz yapılmış olur.

       (Malikîler'e göre mestlerin bütün üstüne mesh edilmesi lâzımdır. Bir miktarına mesh yeterli değildir. Hanbelîler'e göre mestlerin üstünün çoğu kısmına mesh edilmesi yeterli olur. Şafiîlerce de mestlerin üstüne bir parmak kadar bile olsa, mesh edilmesi de yeterlidir.)

       Mestlerin altına mesh edilmez. Yapılan meshte parmakların açıkça bulunması, meshin el parmakları ile yapılması ve meshin ayak parmakları ucundan yukarıya doğru yapılması sünnete uygun bir meshtir. Yoksa mestin üzerine su dökmek, mesti sünger gibi birşey ile ıslatmak, mestin üstüne enine olarak mesh etmek veya meshe mestin koncundan başlamak da yeterli olur. Şu kadar var ki bunlar sünnete uygun düşmez.

       Ayakları topukları ile beraber örten çizmeler, potinler, kendileri ile üç mil kadar yürünebilecek derecede kuvvetli kalın çoraplar ve konçlu aba terlikler, mest hükmündedir. Bu sebeple bunların üzerine de mesh yapılabilir.