İlmihal Kategorileri

Meshi Bozan Şeyler

MESHİ BOZAN ŞEYLER

       Abdesti bozan her şey, meshi de bozar. Bu sebeple müddet henüz bitmemiş ise, yeniden alınacak abdestte mestlere veya sargılara yeniden mesh yapılır. Aşağıdaki hususlardan dolayı da mesh bozulur:

       1. Üzerine mesh edilmiş olan mestin ayaktan çıkması veya çıkarılması. Bu halde abdest mevcut ise, yalnız ayakları yıkamak yeterli olur.

       Bir mestin koncuna kadar ayağın çoğu kısmının çıkması da tamamen çıkması hükmündedir.

       2. Mesh müddetinin son bulması. Bu halde henüz abdest devam ediyorsa, yalnız ayakları yıkamak kâfidir, yeniden tam bir abdest almaya mecburiyet yoktur. Bununla beraber mesh müddeti son bulduğu halde mestlerin ayaktan çıkarılması takdirinde ayakların soğuktan donması gibi bir zarardan korkulursa yine meshe devam edilir.