İlmihal Kategorileri

Kurbanın Kesilecek Vakti

KURBANIN KESİLECEK VAKTİ

       Kurbanın kesilecek zamanı, eyyam-ı nahr’dir, yani kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Fakat birinci gününde kesilmesi daha faziletlidir.

       Kurbanlar, şehirlerde veya bayram namazı kılınan diğer yerlerde namazdan sonra, bayram namazı kılınmayan köylerde, göçebelikte de bayram gününün fecr (şafak)ından sonra kesilir, ilk vakti budur. Kurbanı geceleyin kesmek tenzihen mekruhtur.

       (İmam Şafii’ye göre kurbanlar, bayramın dördüncü gününde de güneşin batış vaktine kadar kesilebilir)

       Kurbanlar, kıbleye karşı yatırılarak (Bismillahi ALLAH’ü ekber ) diye kesilir. Bunu elinden gelirse, sahibi kesmelidir, elinden gelmezse, münasip bir müslümana emredip kestirmeli, kendisi de başında bulunmalı ve:

İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi’l-âlemin. Lâ şerike leh.

"Muhakkak benim namazım, kurban ve diğer ibadetlerim hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan ALLAH içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur.” (Enam Suresi:162-163)

ayet-i celilesini okumalıdır. Yalnız kurban sahibinin besmelesi yeterli olmaz, muhakkak kesen, (Bismillahi ALLAH’ü ekber) demelidir. Kasten besmeleyi terk ederse, kurbanın eti yenilemez. Kurban sahibi elini kasabın eli üzerine koyarak kurbanı kesseler, ikisinin de besmelede bulunmaları icap eder. Birisi terk etse, kurbanın eti yenilmez.

       Kurban bayramında kesilmek üzere satın alınmış olan kurban hayvanı, kesilmeyip de kurban kesme günleri geçmiş bulunsa, o hayvanın, mevcut ise bizzat kendisini, ölmüş ise kıymetini fakirlere sadaka olarak vermek icap eder. Ertesi seneye bırakılmaz.

       Kurbanın vacip olmasında kurban kesme günlerinin sonu muteberdir. Bundan dolayı kurban bayramının üçüncü günü güneşin batışından evvel zengin olan mükellef bir müslümana kurban vâcip olur. Hatta ondan evvel fakir olsa bile. Bilakis o günün güneşin batışından biraz evvel fakir düşen veya vefat eden müslümanlardan da vacip olan kurban vazifesi düşer.

       Zilhiccenin onuncu günü olduğuna şahadet edilip de bayram namazı kılındıktan ve kurbanlar kesildikten sonra, o günün henüz arefe günü olduğu ortaya çıksa, müslümanların ibadet ve itaatlarını korumak için kılınan namaz ile kesilen kurbanlar, yeterli olmuş olur. Çünkü bu gibi hatalardan kaçınmak daima mümkün değildir.

       Zilhiccenin onuncu günü olduğu zeval (öğle) vaktinden evvel sâbit olsa, bayram namazı kılınır. Daha sonra kurbanlar kesilir. Fakat zeval vaktinden sonra sâbit olsa, o gün bayram namazı kılınmaz, kurbanlar kesilebilir. Ertesi günü de bayram namazı kılınır.

       Hayvanı kesileceği yere yumuşaklıkla götürmelidir ve keskin bıçak ile kesip, kendisine zahmet vermemelidir. Fazla acı çekmesine sebebiyet vermemek için debelenmesi sona erdikten sonra soymalıdır. Kurban sahibi, kurban kesildiği gün ilk yemeğini kurbanın ciğerinden seçmelidir. Bu, menduptur.