İlmihal Kategorileri

Kimlerin Boğazlayacakları Hayvanların Etleri Yenilip Yenilmeyeceği

KİMLERİN BOĞAZLAYACAKLARI HAYVANLARIN ETLERİ YENİLİP YENİLMEYECEĞİ

       Müslümanların ve vatandaş olsun olmasın, gayrimüslim olan ehli kitabın, yani Yahudiler ile Hıristiyanların, hatta kadın bile olsa besmele ile = ALLAH Teâlâ’nın ismini zikr ile boğazlayacakları koyun, sığır, deve gibi hayvanların etleri yiyilebilir. Besmele tam kesilme halinde bulunacaktır. Bu şarttır. Kesilmeden yer değişirse, mesela bu arada bir şey yiyilirse, başkası ile konuşulursa, bu besmele yeterli olmaz, kesim yeri değişmiş olur. Hatta müslüman veya ehli kitap bulunan ve bismillah demeye aklı erip hayvanı kesmeye gücü yeten bir çocuğun veya delinin, dilsizin, sünnetsizin veya sarhoşun besmele ile keseceği bu gibi hayvanların etleri yiyilir.

       Besmelenin unutulmak sebebiyle terkedilmiş olması, zarar vermez. Hatta ehli kitabın besmelede bulunup bulunmadıkları bilinmediği takdirde de kestikleri yiyilebilir. Ekseri âlimlerin görüşü böyledir.

       Mecûsîlerin, puta tapanların, mürtedlerin, Besmele-i şerîfe’yi kasden terk eden müslümanların veya ehl-i kitabın kestikleri yiyilemez. Bunların etleri haram olmuş olur.