İlmihal Kategorileri

Kağıt Paralar ile Banknotların Zekatı

KAĞIT PARALAR İLE BANKNOTLARIN ZEKATI

       Kaime ve evrakı nakdiye denilen kağıt paralar ve bankaların istenilen zaman nakde çevrilen ve bedeli alınabilen banknotları nakitler hükmündedir. Çünkü bunların altın ve gümüş gibi tedavülü bilinmektedir. Bunların karşılıkları hakiki veya itibari olarak mevcut bulunmaktadır. Bunlar, hazır bir mal demektir ve toplumun servetini teşkil etmektedir. Bunlardan kâfi miktara sahip olanlar, fakir değil zengin sayılmaktadır. Bunlar sadece birer alacak senedi mesabesinde değildir. Bunların vasıtası ile her an istifade mümkündür. Bunlar birer nakit, birer değiştirme vasıtası olarak kabul edilmiştir. Kısacası bunlar diğer nakitler gibi istenilen zaman bozdurulmakta ve değiştirilmekte ve birer kıymete sahip olup, ona göre muâmele yapılmaktadır.

       Bu bakımdan bunlar nakit ve ticaret malları hükmünde olup, kendi başlarına veya nakitler veya ticaret malları ile beraber nisap miktarında olunca, yani en az iki yüz dirhem kıymetine denk bulununca sene sonunda altın veya gümüş ile olan kıymetlerinin kırkta biri nisbetinde zekata tabi olurlar ve bu zekat kendilerinden de verilebilir.

       Mesela kırk kaimenin zekatı için, bir kaime verilmesi caiz olur.

       Nitekim karışık olup altını ve gümüşü daha az bulunan madeni paralar ile sırf bakırdan, demirden veya deriden yapılıp geçerli olan paralar hakkında da hüküm böyledir.

       Eğer bunlar, altın ve gümüş gibi nakit sayılmayıp da zekata tabi olmasalar, fakirler zekat nimetinden mahrum olacak, bir çok zenginler de servetlerini bu gibi kağıt ve madeni paralara bağlayarak zekat gibi yüksek bir farzı yerine getirmek şerefinden, sevabından nasipsiz kalacaktır ve zekatın farz olmasındaki dini hikmet ortaya çıkmayacaktı.

       Bankalara yatırılıp muayyen müddetlerde alınabilen ve mukabilinde senetleri bulunup başkalarına devredilebilen asıl paralar da ikrar ile, delil ile sabit borç paralar hükmündedir. Bunun için bunlar da nisap miktarında bulunup üzerlerinden birer sene geçtikçe, zekata tabi olurlar.