İlmihal Kategorileri

İman ve İslam'ın Şartları

       İslam dininde "ALLAH Teâlâ'ya, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere" iman etmek birer esastır. Bunları bilip tasdik etmek imanın başlıca şartıdır. Bu sebepledir ki "İman'ın şartları altıdır" denir. Bunlar Müslümanlıkta kat'i surette sabittir. Bunlar "zaruriyyatı diniye" dendir. Bunlara inanılması dinde zaruridir, elzemdir. Bunlar tasdik edilmedikçe iman tahakkuk etmez. Böyle zaruriyyati diniyyeden olan herhangi bir şeyi inkâr etmek ise -ALLAH saklasın- insanı derhal dinden mahrum bırakır.

       Biz bu husustaki imanımızı “Amentü billahi…” kavl-i şerifini okumakla daima açıklamış ve isbat etmiş oluyoruz

Amentü

       "Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusülihi ve'l-yevmi'l-ahiri ve bi'l-kaderi hayrihi ve şerrihi min'ALLAH'i Teâlâ. Ve'l-ba'sü ba'de'l-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe ill'ALLAH. Ve eşhedü enne Muhammed'en abdühü ve rasulüh."

       Bunu okuyan müslüman demiş oluyor ki, "Ben ALLAH Teâlâ'ya ve onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin -yani takdir edilmiş şeylerin- hayır olsun şer olsun, ALLAH Teâlâ'dan olduğuna inandım, öldükten sonra dirilip mahşer yerine gitmek de haktır gerçektir, ben şehadet ederim ki ALLAH Teâlâ'-dan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed (S.A.V) ALLAH Teâlâ'nın kuludur ve peygamberidir."

       İslamın şartlarına gelince bunlar da beştir. Peygamber (S.A.V) Efendimiz’in bir hadis-i şerifleri şu mealdedir:

İslam'ın Şartları - Hadis-i Şerif

       “İslam dini beş şey üzerine kurulmuştur. Biri kelime-i şehadettir. Diğerleri de: Namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve ramazan-ı şerif orucunu tutmaktır.”

       İşte bu beş şey, İslam'ın şartıdır. Bu şartlara riayet eden bir insan, İslam şerefine ermiş, müslüman ünvanını kazanmış olur.

       “Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü” kavl-i şerifi kelime-i şehadettir. “La ilahe illallah Muhammedün resûlüllah” kavl-i şerifi de, kelime-i tevhiddir.

       Biz bu mübarek kelimeleri daima okuruz.