İlmihal Kategorileri

Hayvan Kesme İşlemi, Kesilen Hayvan ve Hayvan Kesmenin Mahiyetleri

ZEBH, ZEBİHA VE TEZKİYENİN MAHİYETLERİ

       Zebh, boğazlamak, hayvanın boğazına bıçak vurup damarlarını kesmek demektir. Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da “zebiha” denir.

       Tezkiye de boğazlamak mânasına olup şer'an iki türlü olur. Birisi, hakikî ve irade ile yapılan tezkiyedir ki, bir hayvanı usulü dairesinde keskin bir âlet ile boğazlamaktır. Diğeri de hükmî ve zoraki tezkiyedir ki, bu da bir avın aldığı yaradan ibarettir. Bir av, şartları dairesinde bu yaradan ölünce, boğazlanmış sayılır.

       Bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damarlarını kesmeye “Nahr” denilir. Deveyi zebh etmek mekruh olduğu gibi, koyun, sığır hayvanını da nahr mekruhtur.