İlmihal Kategorileri

Haccın Edasının Farz Olmasının Şartları

HACCIN EDASININ FARZ OLMASINDAKİ ŞARTLAR

       Haccın edasının farz olması için beş şart vardır. Şöyle ki:

       1- Vücut sıhhatli bulunmalıdır. Bundan dolayı bizzat hac edebilecek bir beden sağlığına sahip olamayan kimseye hac etmek farz olmaz. Kör veya kötürüm olanlar da bu hükümdedir.

       Fakat İmameyn'e ve İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre kendisine rehberlik edecek kimsesi (kâidi) bulunan âmâ (kör), diğer şartları bulununca hac ile mükellef olur.

       2- Haccın edası dış engellerden uzak bulunmalıdır. Bu sebeple bir kimse cezaevinde veya zorla alıkonulmuş bulundukça, hac etmekle mükellef olmaz.

       3- Yolda emniyet bulunmalıdır. Bu yüzden yol tehlikeli bulundukça, hacca gidilmesi farz olmaz.

       4- Hac için en az on sekiz saatlik bir yolculukta bulunması gereken bir kadının yanında kocası veya ebediyyen mahremi olan bir erkek bulunmalıdır. Bunların akıllı, bülûğ çağına ermiş veya yaklaşmış olmaları lâzımdır. Beraberinde böyle bir kimse bulunmayacak bir kadın için hac etmesi farz olmaz.

       Kendisine hac farz olan bir kadını, yanında böyle bir mahremi bulunduğu takdirde hacca gitmekten kocası men edemez. Çünkü böyle farz olan bir ibadeti yerine getirmek kocasının hakkından önce gelir. Genç bir kadının yalnız süt kardeşi ile veya damadı ile hacca gitmesi zamanın fitne ve fesadı sebebi ile daha sonraki alimler tarafından caiz görülmemiştir.

       5- Hacca gidecek kadın kocasından boşanmış veya kocası ölmüş ise iddeti (bekleme süresi) bitmiş olmalıdır. Bundan dolayı böyle bir kadın iddet içinde bulundukça hacca gidemez. Hatta yola çıktıktan sonra Mekke-i mükerreme'ye en az on sekiz saat uzak bir yerde iken (kocasının o sırada ölmesi gibi bir sebeple) iddet beklemesi icap etse, bu iddeti bitirmedikçe oradan çıkmaması lâzım gelir.