İlmihal Kategorileri

Gusül Etmeleri İcap Edenlere Haram veya Mekrup Olan Şeyler

GUSLETMELERİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER

Gusletmeleri farz olanlara gusül etmeden evvel haram olan şeyler şunlardır:

       1. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim kastı ile, bir âyet miktarı olsa bile, Kur'an okumak. Fakat dua ve senaya dair âyetleri dua ve sena kastı ile okumak caizdir. Meselâ, cünüp olan veya âdet gören bir kadın, dua maksadı ile Fatiha sûre-i celîlesi'ni okuyabilir.

       Aynı şekilde, bu halde Kur'an âyetlerini çocuklara kelime kelime öğretmek caizdir. Kelime-i şehadeti okumak, tesbih ve tekbirde bulunmak da caizdir.

       2. Kur'an-ı Kerim'e bir âyet veya yarım âyet olsa bile el sürmek, Mushaf-ı Şerif'i el ile tutmak haramdır. Fakat bitişik olmayan bir kılıf, bir mahfaza, bir torba veya sandık içinde bulunan bir Mushafı Şerif'i tutmak ise, caizdir.

       3. Kâbe-i Muazzama'yı tavaf etmek ve bir zaruret olmadığı halde bir mescide, bir cami-i şerife girmek ve içinden geçmek.

       Zaruret hali bundan müstesnadır. Meselâ yıkanacak kimsenin evinin kapısı mescidin içinde olur da, bu kapıyı başka tarafa çevirmesi ve başka ikametgâh bulması mümkün olmazsa, onun hakkında evine gitmek üzere mescide girmek caiz olur.

       Mescit içinde yatan bir kimse, rüyalanınca dışarıya çıkmak için teyemmüm eder, dışarıya çıkmaktan korkarsa, teyemmüm ile oturur. Fakat bununla ne Kur'an okuyabilir, ne de namaz kılabilir.

       4. Üzerinde ayeti kerime yazılı bir levhayı, bir parayı el ile tutmak.

Gusletmeleri icap eden kimselere yıkanmadan evvel yapmaları mekruh olan şeyler de şunlardır:

       1. Dinî kitaplardan herhangi birini el ile tutup okumak.

       2. Elini, ağzını yıkamadan yiyip içmek.

       3. Elde tutulmayıp yer üzerinde bulunan bir sayfaya, bir levhaya Kur'an-ı Kerim'i yazmak. Bu da İmâm Muhammed'e göre mekruhtur.

       Cünüp ile hayızlı ve lohusanın Kur'an-ı Kerim'e bakmaları mekruh değildir. Bu, el ile tutmak gibi sayılmaz.

       (İmam Malik'e göre cünüp olan Kur'an-ı Azîm'i okuyamaz ise de, hayızlı olan kadın okuyabilir. Çünkü cünüp, derhal yıkanabilir. Hayızlı kadın ise böyle değildir, mazurdur.)