İlmihal Kategorileri

Abdestin Sahih Olmasına Mani Olmayan Şeyler

ABDESTİN SAHİH OLMASINA MANİ OLMAYAN ŞEYLER

       Dudakların adet üzere yumuldukları zaman, görülmez bir halde kalan kısmını abdestte yıkamak lâzım değildir. Bunların kuru kalması, abdeste zarar vermez. Bunlar ağza tabidir.

       İyi olup da henüz kabuğundan ayrılmamış olan bir çıbanın içini yıkamak lâzım değildir.

       Şehirlilerin ve köylülerin tırnaklarındaki kirler ve bedenlerinden doğan kirler ve pire, sinek tersleri, abdestin sahih olmasına mani olmaz.

       Boyacıların tırnaklarında kalan boyalar, zaruret sebebi ile, abdestlerine zarar vermez. Fakat bir zarurete bağlı olmayıp tırnakların üzerinde birer ince tabaka teşkil eden ve altlarına suyun gitmesine mani olan boyalar, abdestin sahih olmasına manidir. Nitekim abdest uzuvlarına yapışmış olan hamur, mum, çapak gibi şeyler de böyledir.

       Abdest uzuvlarından birinin bir zaruret sebebi ile yıkanmaması veya meshedilmemesi, abdestin sahih olmasına mani olmaz. Meselâ bir yarayı veya ayakta bulunan bir yarık yerini yıkamak sahibine zarar verirse bunlar meshedilebilir. Mesh de zarar verirse, terk edilir.

       Aynı şekilde bir yaranın üzerindeki ilaç, yara mahallini aşmış olunca, bu aşılmış kısım yıkanır, fakat yıkanılması zarar verirse, mesh ile yetinilir.

       Abdest esnasında veya abdestten sonra bir abdest uzvunun yıkanıp yıkanmadığında şüphe edilirse bakılır; eğer sahibi vesveseli değilse, yani çok kere böyle şüphe etmemekte ise, o uzvunu yıkar. Fakat vesveseli ise yıkamaz, şüphe etmesine bakılmaz.

       Abdest aldığını kesin olarak bildiği halde bozulduğunda şüphe eden kimse, abdestli sayılır. Bu şüphe abdestine zarar vermez. Bilakis kendisinde abdesti bozucu birşey meydana geldiğini kesin olarak bildiği halde, daha sonra abdest alıp almadığında şüphe eden kimse, abdestsiz sayılır, çünkü yakîn (kesin olan bir durum) şek (şüphe) ile zâil (yok) olmaz.

       Abdest uzuvlarından biri veya birkaçı bulunmayan kimse için yalnız mevcut uzuvlarını yıkamak lâzım gelir. Meselâ ayakları kesilmiş olan bir kimseden bunları yıkamak farzı düşmüş olur, bu hal abdestin sahih olmasına, tam olmasına mani olmaz.