İlmihal Kategorileri

Abdesti Bozmayan Şeyler

ABDESTİ BOZMAYAN ŞEYLER

       Aşağıdaki şeyler, abdesti bozmazlar:

       1. Bir hastalıktan dolayı olmaksızın gözden akan su ve ağlama.

       2. Yara ve benzeri şeyler içinde görülüp dışarıya çıkmayan kan, irin ve sarı su damlası.

       3. Bir yaradan kopan deri parçası.

       4. Mayasıl yaşlığı ve parmak aralarındaki pişinti.

       5. Yarı miktarından az donmuş kana bulaşmış tükürük ve sümük.

       6. Kulaktan, burundan veya yaradan çıkan kurt. Bu kurt temizdir, üzerindeki yaşlık ise azdır, kendisinde akıcılık kuvveti yoktur.

       7. Ağız dolusu olmayan kusuntu.

       8. Baştan inen veya içeriden yükselip çıkan balgam, hatta ağız dolusu olsa bile. Çünkü bu, kaypak, yapışkan olduğundan murdarlığı içine çekmez. Üstündeki yaşlık ise, azdır. Bu İmam-ı A'zam ile İmam Muhammed'e göredir. İmam Ebu Yusuf'a göre cevften = içeriden gelen ağız dolusu balgam, abdesti bozar.

       9. Erkeğin veya kadının tenasül uzvundan çıkan kokmuş veya kokmamış yel.

       10. Arka taraftan rutubetsiz, kokusuz bir halde çıkarılan hukne = kullanılmış ilaç. Bununla beraber bu halde ihtiyata uygun olan, abdesti tazelemektir.

       11. Erkeğin tenasül uzvuna damlatılıp daha sonra geri gelen yağ. Bu, İmam-ı A'zam'a göredir.

       12. Donmuş aleka = pıhtı halinde kusulan kan parçası.

       13. Baştan buruna veya kulağa kadar akıp gelen, fakat gusül için temizlenmesi icap edecek bir yere kadar akmayan kan.

       14. Kullanılan misvakta veya ısırılan elma, ayva gibi sert bir meyve üzerinde görülüp akıcılığı bilinmeyen kan eseri.

       15. Pire, kene, sivrisinek, kara sinek gibi haşarattan birinin doluncaya kadar emdiği kan. Sülüğün doluncaya kadar emip de düştüğü zaman, kendisinden akacak kadar olan kan abdesti bozar.

       16. Saçların tıraş edilmesi, bıyıkların kırpılması, tırnakların kesilmesi.

       17. Oturağı yere tamamen yerleştirmek sureti ile oturarak uyumak.

       18. Namazda iken ayakta veya oturarak veya rükû veya secde halinde uyumak.

       19. Namaz dışında veya cenaze namazında veya tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek.

       (Şafiîler'e göre namaz içinde de kahkaha ile abdest bozulmaz.)

       20. Tebessüm, yani ne kendisinin, ne de yanında bulunanların işitemeyecekleri derecede gülümseme, bununla abdest bozulmayacağı gibi namaz da bozulmaz. Fakat yalnız kendisinin işiteceği derecedeki gülmek, abdesti bozmazsa da namazı bozar.

       21. Herhangi bir kimsenin vücuduna veya tenasül uzvuna yalnız el ile temasta bulunmak.

       (Malikîler'e göre mükellef bir kimse, bulûğ çağına yaklaşmış olan bir kadının açık veya hafif birşey ile örtülü bir uzvuna lezzet kastıyla dokunsa, abdesti bozulur. Kasıt olmaksızın duyulan bir lezzet de böyledir. Hatta kadın mahrem olsa bile kendisine şehvetli olan bir dokunma ile, el ile dokunma ile abdest bozulur.

       Şafiîler'e göre herhangi bir namahrem kadının bir uzvuna hiçbir örtü bulunmaksızın dokunmak abdesti bozar. Hatta şehvetle olmasa bile. Bundan kadının saçları, dişleri ve tırnakları müstesnadır. Bunlara dokunmak, bir şehvetle olsa da abdesti bozmaz.

       Aynı şekilde Şafiîler'e göre bir erkek veya kadın, kendisinin veya başkasının oturağını veya ön tenasül uzvunu örtüsüz olarak elinin içi ile tutsa abdesti bozulur. Malikîler ile Hanbelîler'e göre de böyledir. Ancak bunlara göre bir kadının kendi tenasül uzvunu tutması abdestini bozmaz.)

       Tenbih: Bu gibi ihtilaflı meselelerde ihtiyata riayet edilmesi daha iyidir. Meselâ, Hanefî mezhebinde bulunan bir kimse kendi mezhebine göre abdesti bozmayıp başka mezheplere göre abdesti bozan bir halde bulundu mu -ihtilâftan kurtulmak için- abdest almalıdır. Bu, menduptur. Bilhassa imam ise.