Zül Celali Vel İkram

Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi