Er-Reşid

Her işinde isabetli olan, doğru yolu en iyi gösteren