Er-Rakib

İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, haber alan, murakebe edip koruyan