Er-Rahman

Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden