Er-Rahim

Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden