Er-Rafi

Peygamber ve mü'minlerin itibar, şan ve şereflerini artıran, göğü yükselten