El-Varis

Bütün varlıkların sahibi, bâkî, ebedî ve dâim olan her şey kendisine dönen