El-Vali

Koruyup gözeten, yardım eden, işleri deruhte eden