El-Vahid

Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan