El-Mütekebbir

İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu